Vanliga frågor

Vi sammanför köpkraft hos företag och föreningar och förhandlar fram förmånliga ramavtal på varor och tjänster de flesta har behov av.
Ja, tveklöst för de allra flesta, såvida ditt företag inte handlar väldigt mycket av en speciell vara från en och samma leverantör. Är du osäker har vi gjort det väldigt enkelt för dig. Teckna ett abonnemang, studera ramavtalens villkor och avsluta abonnemanget om besparingen inte är tillräcklig.
Kanske vår vanligaste fråga men enkel att svara på. Använd vår beräkningssnurra och erhåll en grov uppskattning.
Inköpscentralen är ett varumärke hos Sådenäs AB som hanterar medlemsförmåner till bransch- och arbetsgivarförbund. Vi har lång erfarenhet av behoven hos SME och upphandling av ramavtal.  
Kontakta vår trevliga kundtjänst med alla dina frågor kring ramavtalen och leverantörerna.  
Om du har ett mycket litet företag tycker vi det är bäst om du försöker köpa så lite som möjligt och att du fokuserar dina resurser på att växa. När ditt företag kommit lite längre och har egen lokal och kanske personal – ja då kommer oundvikligen också kostnaderna och då finns vi här och kan hjälpa dig att spara både tid och pengar.
Det är enkelt. Du kan göra det på flera sätt. Kontakta kundtjänst, logga in på Mitt konto eller låt bli att betala nästa månadsfaktura (våra fakturor är aldrig bindande).