DHL årets succé

Under året har vi lanserat ett flertal nya ramavtal och det mest uppskattade har varit avtalet med DHL.

Frakter är ofta en stor utgiftspost och det har efterfrågats ett starkt ramavtal. Önskemålen har varit ett ramavtal med stor variation. Det ska omfatta allt ifrån paket till styckegods, såväl inrikes som utrikes och det ska omfatta leverans till både företag och konsument.

Avtalet med DHL lanserades i september och var det avtal som fått allra störst uppskattning under 2019. *

Bland positiva kommentarer vill vi lyfta fram möjligheten för slutkunden att kunna lägga till 5 kr på sin försändelse som klimatinvestering. Enligt DHL är man ensamma om att ge denna möjlighet.

Läs mer om vad det innebär att Skicka Grönt med DHL

Alla medlemmar på nivån Bredd kan ansöka om kundnummer kopplat till ramavtalet. Ett konto hos DHL är kostnadsfritt och vi rekommenderar alla som har transporter i sin verksamhet att lägga upp ett kundnummer och jämföra med nuvarande fraktkostnader. Genom ramavtalet har medlemmar även tillgång till DHL’s VIP-service som hjälper till att implementera och beräkna fraktpriser.

Ansök om kundnummer

Logga in och scrolla till DHL’s sida.
Fyll i ansökan.

[* Mätningen avser nytillkomna ramavtal under 2019 och baseras på antal kontakter, omdömen och fakturerad volym i relation till tid från lansering i Inköpscentralen.]