Sammandrag av Inköpscentralens allmänna villkor

2021-03-15

  • Årsabonnemang
  • Ingen uppsägningstid, dvs abonnemanget måste förnyas varje år.
  • Nya abonnenter har öppet köp 30 dagar.
  • Nya abonnenter blir automatiskt tilldelade kundnummer för de mest nyttjade inköpsavtalen.
  • Utöver inköpscentralens rabatter och villkor gäller alltid leverantörens villkor för köp och leverans.