Om inköpscentralen

Volym , billigt, relevant

Vi är spunna ur ett uppdrag att öka konkurrenskraften i svenskt näringsliv. Genom lägre kostnader kan mer resurser allokeras till utveckling och expansion. Det är en regel som gäller för alla verksamheter i alla tider. Med Inköpscentralen tar vi med oss en arbetsmetodik och levererar en tjänst som skapar konkreta kostnadsnedskärningar för våra användare.

Så här gör vi

Vi arbetar utifrån tre deviser: storleksvolym, låga trösklar och relevans. Många tillsammans ger förhandlingskraft. Låga hinder och användarvänlighet ger bredd och djup i nyttjandet. Relevans innebär att vi alltid ska vara aktuella, att de ramavtal vi upphandlar täcker adekvata behov inom områden många berörs av. Vår metod resulterar därför i konkret sänkta kostnader på både kort och lång sikt, för både stor och liten och för gamla och unga företag.

Kriterier

Vi är inte en marknadskanal för leverantörer eller forum för annonsörer och erbjudanden. Vårt fönster är till för våra användare och vi väljer hellre bort än lägger till. Här jobbar vi efter övergripande kriterier som relevans, resultat och trygghet.

Relevans att verkliga behovsområden täcks. Resultat att den ekonomiska skillnaden är tydlig mellan att vara med i Inköpscentralen och inte, samt trygghet, som innebär att vi ställer krav på leverantörens kundvård och kvalité.

Om oss

Inköpscentralen är en tjänst hos Sådenäs AB som upphandlar ramavtal till förmån för medlemmar i branschföreningar och arbetsgivarförbund. De upphandlade ramavtalen hjälper medlemsföretag att nå ökad konkurrenskraft genom sänkta kostnader. Sådenäs levererar ramavtal till ca 15.000 st. företag och föreningar med sammanlagt ca 350.000 anställda. Företag som är medlem i någon av nedanstående förbund har redan access till ett brett utbud av inköpsavtal och har inte behov av Inköpscentralens abonnemang.

 • Teknikföretagen
 • Måleriföretagen i Sverige
 • TMF – Trä och Möbelföretagen
 • TEKO – Sveriges Textil och Modeföretag
 • Frisörföretagarna
 • Installatörsföretagen
 • Isoleringsfirmornas Förening
 • Scandinavian Petroleum Technic Association
 • Mekaniska Verkstädernas Riksförbund
 • Fremia

Våra avgifter och villkor

 • Abonnemang hos Inköpscentralen kostar 4500 kr per år (exklusive moms).
 • Öppet köp gäller i 30 dagar för nya abonnenter.
 • Vi har ingen uppsägningstid eller bindande förlängning. Alltså inga tråkiga datum att behöva lägga på minnet. Abonnemanget upphör och måste förnyas varje år genom att abonnenten tackar ja till det förlängningserbjudande som skickas ut inför periodens utgång.
 • Abonnemang i Inköpscentralen ger rätt att nyttja samtliga vid var tid gällande inköpsavtal som presenteras i tjänsten.
 • För att nyttja ett inköpsavtal följs den rutin som presenteras till varje inköpsavtal. För några av de vanligast använda inköpsavtalen gör vi automatiskt en kundnummeransökan när ett abonnemang tecknas.
 • Vill du läsa alla villkor klickar du här – Allmänna villkor

Vill du veta mer om oss?

Sådenäs AB och Inköpscentralen är partiobundet och ett icke noterat aktiebolag. Ägare av Sådenäs AB är i huvudsak bolagets personal. Om du vill veta mer om Inköpscentralen, våra inköpsavtal och rutiner är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst. Om du vill veta mer om Sådenäs och hur vi arbetar är du lika varmt välkommen att kontakta vår VD Mats Famer på telefon +46 70 766 26 85 eller mats@sadenas.se

Välkommen till Inköpscentralen önskar Cristina Taube, Niclas Rosell, Inger Sundelin och Mats Famer.