Nu finns företagshälsovård som medlemsförmån

Ett ramavtal har ingåtts med Bra Balans AB som resultat av en upphandling som vände sig mot Sveriges samtliga registrerade företagshälsor. 

Vinnande faktorer var god geografisk täckning, kapacitet att hantera våra medlemsföretag i kombination med bibehållen personligt bemötande samt deras fokus mot dialog och förebyggande åtgärder. 

Nuförtiden är en företagshälsa till stor del hälsokontroller och dialog med personal och företagsledare. Vita rockar och stetoskop har bytts mot kavaj och anteckningsblock. Företagshälsa är till för att identifiera och åtgärda fysisk och psykisk ohälsa på arbetsplatsen. För sjukdom ska man vända sig till landstinget. 

Hälsokontroll + är basen i Bra Balans företagshälsovård och innehåller ett omfattande 5 – stegsprogram med olika tester och samtal. Har din personal lagstadgade krav på provtagning görs de samtidigt. 

Vårt ramavtal ger dig som är medlem rabatt på Hälsokontroll +, lagstadgade kontroller och undersökningar samt förebyggande insatser. 

Boka Hälsokontroll +

5 – stegsprogram med omfattande undersökningar och samtal.

Medlemspris 2880 kr per anställd.

Ladda ner faktablad här.

För mer information och bokning eller hör av dig till oss på kundtjänst för medlemsförmåner telefon 010 – 10 10 508