Nu förbättrar vi din upplevelse


Som du kanske har sett har vi byggt om Inköpscentralen. Ramavtalen presenteras nu på ett nytt sätt som skapar större flexibilitet och gör det hela lite enklare. Vår förhoppning är att du som användare ska få en ännu bättre och roligare upplevelse. 

Vad innebär förändringarna?

Varje ramavtal har fått en egen undersida där fakta och instruktioner följer en enhetlig struktur. Det gör att du snabbare kan ta till dig information och få kortare ledtider när du vill komma igång med ett nytt ramavtal.

Den nya strukturen skapar också utrymme för oss att berätta mer om leverantören och ramavtalet. Det kommer vi att göra med framför allt bilder och videos som går snabbt att ta till sig. Den utökade kommunikationen kommer att växa successivt och vår förhoppning är att det blir ett levande och intressant tillskott.

Logga in på Inköpscentralen och upplev allt det nya. Hör gärna av dig om du har åsikter.

Bästa hälsningar
Niclas Rosell, webbansvarig
Telefon 010 – 10 10 501
Niclas@inkopscentralen.se