Nytt ramavtal – digital körjournal

Allt fler börjar använda och efterfråga digitala körjournaler. Tekniken är nu så pass mogen och produkterna, såväl som leverantörerna, stabila och etablerade.

Fördelarna med en digital körjournal är många och priserna är pressade till en hanterbar nivå som passar även de minsta företagen. Vi har nu tecknat ett första avtal inom detta behovsområde. Eftersom leverantörerna på marknaden skiljer sig åt en del är ambitionen att vi ska upphandla fler ramavtal.

Vi har nu ingått ramavtal med en första leverantör, JIRICOM, som är ett starkt teknikdrivet litet företag med fötterna på jorden. Deras lösning är egenutvecklad och de supportar och vidareutvecklar både hård och mjukvara själva.

JIRICOMs lösning skiljer sig även lite från övriga marknaden. De har två digitalboxar istället för en som är brukligt. Den ena boxen är en GPS-enhet och den andra förarens enhet för att identifiera sig (tex ID06) och för att välja hur bilen ska användas, i tjänst eller privat. JIRICOM själva menar att ett system med två boxar gör det väldigt mycket enklare för föraren då man inte behöver en mobil app. All kördata sparas på ett webbkonto som kontinuerligt uppdateras med funktionalitet.

Läs mer om JIRICOM på deras hemsida och hör av dig direkt till dem för alla frågor. Kom ihåg att alltid uppge ditt medlemskap när du kontaktar en leverantör som ingår bland medlemsförmånerna.