Nytt ramavtal ger tillgång till Sveriges största leverantör av onlineutbildningar.

Traditionell utbildning möter den digitala världen.  

Det nya ramavtalet har tecknats med Diploma Group och omfattar hela deras katalog av onlineutbildningar. Diploma har sedan 2012 digitaliserat delar av landets mest populära utbildningar och omtyckta lärare. Med en onlineutbildning genomförs en utbildning i egen takt med hjälp av dator eller skrivplatta. Det är samma utbildning, samma lärare och samma diplom som fysiska utbildningar. 

Ramavtal med Diploma Group

Alla fristående onlineutbildningar: 20% rabatt
Premium – obegränsat antal utbildningar under 12 månader: 20% rabatt

Introduktionserbjudande 30% rabatt

Alla fristående onlineutbildningar: 30% rabatt
Premium – obegränsat 12 månader: 30% rabatt
Gäller genomförda beställningar senast 2020-07-31.

Exempel från ramavtalet

Premium 
Obegränsad användning 12 månader: 3006:- (4295:-)

Fristående onlineutbildningar
10 VANLIGA NYCKELTAL: 906:- (1295:-)
ABC AKUTSJUKVÅRD: 840:- (1200:-)
ADOBE INDESIGN GRUNDKURS: 906:- (1295:-)
AFFÄRSENGELSKA: 1820:- (2600:-)
ALLMÄN IT-KUNSKAP: 840:- (1200:-)
EFFEKTIV KOMMUNIKATION: 1680:- (2400:-)
EXCEL GUNDKURS: 1330:- (1900:-)
+ ca 300 st. utbildningar
Prisexempel avser kampanjpriser. Ordinarie priser inom parentes. 

Alla kategorier i Diplomas utbildningskatalog

Affärsutveckling
Arbetsmarknad
Arbetsmiljö
Bemötande
Data och IT
Ekonomi
Ergonomi
Feedback
Förhandling
Försäljning
Hälso- och värdegrundsarbete
Inköp
Juridik
Kommunikation
Kundvård och service
Lager och logistik
LEAN och Förbättringsarbete
Ledarskap
LSS
Marknadsföring
Medarbetarskap
Miljö- och hällbarhetsarbete
Mångfald och jämställdhet
Mötesteknik
Offentlig verksamhet
Pedagogik
Personlig assistans
Personlig utveckling
Projekt
Retorik
Skola
Språk
Säkerhet
Vård och omsorg
Äldreomsorg

Gör så här

>> Gå med i eller logga in på Inköpscentralen