Rabatt på digital projekthantering

En ny medlemsförmån ger löpande 12% rabatt på digital projekthantering. Ramavtalet med Fieldly gäller för såväl nya som befintliga användare. 

Det Malmöbaserade mjukvaruföretaget har digitaliserat de processer som sker vid installation- och byggprojekt. Systemet omfattar bland annat offert, arbetsorder, tidrapportering, checklistor, egenkontroll, fakturering, byggdagbok med mera. Filosofin är att personal på kontoret och ute på fältet ska arbeta mot en gemensam plattform. 

Läs mer på fieldly.com och avropa din medlemsrabatt om löpande 12% genom formuläret på vår webbportal för medlemsförmåner.