Allmänna villkor

2020-01-01

§ 1 När dessa villkor träder i kraft
Dessa allmänna villkor reglerar användning av Inköpscentralen, dess tjänster, funktioner och hemsidor. Allmänna villkor träder i kraft vid användarens registrering av abonnemang på denna sida.

§ 2 Utställare
Inköpscentralen är ett varumärke ägt av Sådenäs AB med organisationsnummer 556852-8326. Sådenäs AB är utställare av dessa Allmänna villkor och benämns fortsättningsvis som ”Sådenäs” eller ”Inköpscentralen”.

§ 3 Tjänsten
Inköpscentralen presenterar inköpsavtal/ramavtal för varor och tjänster där Inköpscentralen framförhandlat särskilda villkor för pris och leverans. Inköpsavtalen kan användas av juridiska personer som har ett aktuellt abonnemang hos Inköpscentralen.

§ 4 Kostnader
För att använda tjänsten tecknas ett abonnemang hos Inköpscentralen. Abonnemangets kostnad står på Inköpscentralens hemsidor. Det kan förekomma kampanjer eller samarbeten som innebär att avgiften varierar.  

§ 5 Avtalstid
Abonnemanget löper med en månad i taget. 

§ 6 Avsluta tjänsten
Abonnent kan närsomhelst avsluta abonnemanget på Mina Sidor eller genom att meddela kundsupport eller genom att inte erlägga betalning för nästkommande månadsfaktura. Vid uppsägning avslutas abonnemanget direkt eller snarast utan dröjsmål.

§ 7 Återbetalning
Vid avslut under pågående månad utbetalas inte ersättning för eventuellt resterande tid.

§ 8 Fri upp- och nedgradering
Användaren kan fritt uppgradera och nedgradera sitt abonnemangsnivå närsomhelst. Detta görs via Mina Sidor. Vid uppgradering sker access till en den högre nivån direkt. Vid nedgradering sker begränsningen av nivå också direkt. Om nedgradering har gjorts under en pågående månad utbetalas inte ersättning för eventuellt resterande tid. Om ett ramavtal används frekvent och i icke obetydlig omfattning och användaren nedgraderar sitt abonnemang har Inköpscentralen rätt att retroaktivt fakturera och erhålla den korrekta abonnemangsavgiften för den period användaren innehaft felaktig abonnemangsnivå.

§ 9 Ansvar
Det är alltid användaren som själv gör ett val att använda ett ramavtal eller inte. Inköpscentralen tar ingen del i den juridiska affären mellan kund och leverantör som uppstår vid ett köp och tar sålunda inget ansvar i denna relation.
Inköpscentralen tar inget ansvar för leverantörens information, utförande, dess produkter och/eller tjänster. Kund bör därför ta till sig information om leverantören och leverantörens övriga köp- och leveransvillkor före ett köp. Inköpscentralen friskriver sig även för eventuella skrivfel eller eller informationsfel som kommuniceras på hemsidor, e-post eller andra kanaler där Inköpscentralen eller eventuella samarbetspartners kommunicerar.


Inköpscentralen – Sådenäs AB
Sådenäs AB
556852-8326
Bolaget innehar F-skattsedel
Telefon 010 10 10 501
E-post info@inkopscentralen.se