Hotell

Storkundsavtal
Hotellrum i Sverige: 20% rabatt
Lämpligt även för personal privat