Mina sidor

Återställ glömt lösenord

Det här kontaktformuläret är bara tillgängligt för inloggade användare.

Villkor för tjänsten

De viktigaste punkterna du behöver veta

  • Abonnemang gäller 1 månad i taget. 
  • Faktura skickas till den registrerade e-postadressen.
  • Faktura och påminnelser är inte bindande.
  • Avsluta direkt här på Mina Sidor, kontakta oss eller låt bli att betala faktura eller påminnelse.
  • Utöver de särskilda villkor vi framförhandlat till dig gäller leverantörens ordinarie villkor.
  • Vi gör noggrann gallring av leverantörer men det är alltid du själv som väljer att använda en leverantör eller inte. Vi tar inte ansvar för leverantören eller dess varor och tjänster.

Fullständiga villkor för Inköpscentralen
2018-10-01

Dessa allmänna villkor reglerar användning av Inköpscentralen, dess tjänster, funktioner och hemsidor. Allmänna villkor träder i kraft vid användarens registrering av företagsuppgifter på denna sida. Inköpscentralen är ett varumärke under Sådenäs AB med organisationsnummer 556852-8326.

Inköpscentralen presenterar inköpsavtal för varor och tjänster där Inköpscentralen framförhandlat särskilda villkor för pris och leverans. Inköpsavtalen kan användas av juridiska personer som har ett aktuellt abonnemang hos Inköpscentralen.

Det här innebär våra villkor för dig

1. Kostnader
För att använda tjänsten tecknas ett abonnemang. Avgiften för ett abonnemang står på våra hemsidor. Det kan förekomma kampanjer eller samarbeten som innebär att avgiften varierar.  

2. Avtalstid
Abonnemanget löper med en månad i taget. 

3. Avslut
Abonnent kan närsomhelst avsluta abonnemanget på Mina Sidor eller genom att meddela kundsupport eller genom att inte erlägga betalning för nästkommande månadsfaktura.

4. Återbetalning
Vid avslut under pågående avtalstid kan återbetalning för eventuellt resterande tid inte ske.

5. Ansvar
Alla leverantörer kontrolleras utifrån viktiga kriterier som kvalité, gott omdöme, bra vitsord och ett aktivt miljöarbete, vilket minskar risk för problem med leverantörer. Dock är det alltid användaren som själv gör valet att använda inköpsavtalet eller inte. Inköpscentralen tar ingen del i den juridiska affären mellan kund och leverantör som uppstår vid ett köp och tar sålunda inget ansvar på något sätt i denna relation. Inköpscentralen tar inget ansvar för leverantörens information, utförande, dess produkter och/eller tjänster. Kund bör därför ta till sig information om leverantören och leverantörens övriga köp- och leveransvillkor före ett köp. Inköpscentralen friskriver sig även för eventuella skrivfel eller eller informationsfel som kommuniceras på hemsidor, e-post eller andra kanaler där Inköpscentralen eller eventuella samarbetspartners kommunicerar.


Inköpscentralen. Ett varumärke under Sådenäs AB
Sådenäs ABs organisationsnummer 556852-8326
Bolaget innehar F-skattsedel
Telefon 010 10 10 501
E-post info@inkopscentralen.se
Ansvarig kontaktperson: Mats Famer, mats@sadenas.se direkt +46 707662685