Sammandrag av våra villkor för den otålige

 • Alla belopp på denna hemsida och nyhetsbrev gäller exklusive moms.
 • Alla belopp i leverantörernas information gäller exklusive moms förutom rabatt på drivmedel som anges inklusive moms.
 • Abonnemang gäller en (1) månad i taget utan bindningstid.
 • Faktura skickas med e-post eller brev.
 • Faktura och påminnelser är inte bindande.
 • Vid uppsägning sker inte återbetalning för kvarvarande tid.
 • Uppgradera och nedgradera abonnemang när du vill på ”Mitt konto”.
 • Om en nedgradering görs och ett ramavtal fortsätter att användas har Inköpscentralen rätt att i efterhand fakturera mellanskillnad i abonnemangsavgift. Detta tillämpas naturligtvis inte om ramavtalet används i ringa omfattning.
 • Utöver ramavtalens villkor som presenteras gäller alltid leverantörens villkor.
 • Inköpscentralen tar inte ansvar för leverantörens produkter, tjänster och utförande.
 • Inköpscentralen tar inte ansvar i någon del i den ekonomiska relation som uppstår mellan leverantör och kund.