Hotell

Storkundsavtal
Övernattning Skandinavien, Tyskland och Polen
Inom Sverige 11% rabatt
Lämpligt även för personal privat